door naar tekst

logo

Silicaatkeramiek

Eén van de materialen van silicaatkeramiek is:

silicate ceramics3De natuurlijke basismaterialen van technisch porselein (Groep C 100 alkaline aluminium-silicaat porselein) zijn kwarts, veldspaat en kaolien.

De technische toepassing van silicaatrijk porselein dateert al van de voorbije eeuw.
Gelet op de steeds toenemende vereisten ontwikkelden keramiekmakers porselein met verbeterde elektrische, mechanische en thermische eigenschappen. Door de samenstelling te veranderen, ontwikkelden ze aluminiumporselein
(C 120 en C 130) dat meer dan dubbel zo sterk is. Keramiekmakers vervingen het minder dure kwarts (SiO2) door aluminiumoxide (Al2O3). De uitstekende eigenschap van aluminiumporselein is dus:

 • grotere sterkte, zelfs onder permanente warmtebelasting, en
 • een gunstig lange-termijngedrag in buitenomstandigheden.

Het redelijk geprijsde siliciumporselein is belangrijk in

 • laagspanningsomgevingen.
 • Aluminiumporselein wordt meestal gebruikt voor
 • isolatoren van bovengrondse kabels.

silicate ceramics1Deze anorganische materialen met hun basis van natuurlijke grondstoffen (voornaamste component: zeepsteen, additieven: klei en flux) vormen de groep van magnesiumsilicaten (C 200 groep).

Het type van flux beïnvloedt de elektrische eigenschappen en zorgt voor het volgende onderscheid: steatiet voor lage frequentie (C 210), normaal steatiet (C 220), en ook speciaal steatiet met "lage verliesfactor" (C 221) – soms ook hoge-frequentiesteatiet genoemd.
Steatiet heeft een heel grote mechanische sterkte en bezit interessante diëlektrische eigenschappen.

Een uitstekend kenmerk van speciaal steatiet is zijn heel lage verliesfactor.
Steatiet kent tal van toepassingen in de elektrotechniek, vooral voor hoge-frequentiecomponenten en is dankzij zijn goede verwerkbaarheid ideaal voor de productie van poreus steatiet.
Poreus steatiet (C 230) kan ook worden gebruikt om stalen te maken, want dit materiaal kan na sintering worden bewerkt met behulp van de gewone werktuigen.


silicate ceramicsDeze magnesiumsilicaten (C 400 Groep) verschijnen tijdens de sintering van zeepsteen met toegevoegd klei, kaolien, korund en mulliet.

Cordieriet heeft

 • een lage warmte-uitzettingscoëfficiënt en een grote temperatuurwisselbestendigheid.

In vergelijking met de dichtere materialen hebben de poreuze types een geringere buigsterkte, maar bezitten ze wel een grotere weerstand tegen thermische schok. Cordieriet wordt meestal gebruikt

 • in de verwarmingstechniek en vooral
 • in de elektrotechniek.

silicate ceramics2Deze materialen zijn verschillend vanwege hun grondstofsamenstelling, met name hun gehalte aan Al2O3 en SiO2, en ook bijkomende glasfase-componenten.

Die bepalen het bestaande materiaalfase-aandeel van mulliet (3 Al2O3 2 SiO2) en korund (Al2O3) na ontsteking, en ook bijkomende glasfasen.
Dus is het mogelijk een onderscheid te maken tussen zuivere-dichte-gesinterde en open-poreuze-mullietkeramiek.

Belangrijke eigenschappen van mullietkeramiek zijn:

 • Grote sterkte
 • Lage warmte-uitzetting
 • Grote weerstand tegen thermische schok
 • Grote weerstand tegen lekken bij hoge temperaturen uit glasfase-vrij mulliet

De materialen worden gebruikt voor:

 • Thermokoppel-beschermingsbuizen,
 • Draagrollen voor hoge-temperatuur rolovens,
 • Andere toepassingen in de hoge-temperatuurtechniek tot 1650 °C

Ask ERIKS. Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen. Dhr. / Mevr.
Land
*Dit zijn verplichte velden
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Solutions-In-Plastics.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.