door naar tekst

logo

RoHS - EU Directive

RoHS

RoHS is gericht op het terugdringen en voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De Europese richtlijn is van kracht geworden op 21 juli 2011 en staat bekend onder RoHS II. De richtlijn vervangt richtlijn 2002/95/EG. Tot 2 januari 2013 zijn beide versies geldig. Alle Lidstaten waaronder Nederland hebben tot 2 januari 2013 de tijd om RoHS II om te zetten in nieuwe nationale wet- en regelgeving. Zolang RoHS II niet geïmplementeerd is, blijft de oude richtlijn van kracht.

In RoHS is een lijst met chemische stoffen opgenomen waarvoor beperkingen gelden. De stoffen mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien ze blijven onder de vermelde maximum concentratie (gewichtsprocent) van het homogene materiaal.

  • Lood (0,1%)
  • Kwik (0,1%)
  • Cadmium (0,01%)
  • Zeswaardig Chroom (0,1%)
  • Polybroombifenylen (PBB’s) (0,1%)
  • Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%)

ERIKS hecht belang aan het naleven van de RoHS richtlijn. Het beleid is erop gericht dat uitsluitend producten worden verkocht die RoHS compliant zijn..

Vraag ERIKS. Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen. Dhr. / Mevr.
Land
*Dit zijn verplichte velden
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Solutions-In-Plastics.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.