door naar tekst

logo

ATEX Producten voor een veilige werkplek

Iedereen die werkt in gevaarlijke zones, wil graag weer heelhuids thuiskomen. Dit werk moet daarom zo veilig mogelijk gebeuren. Arbeidsomstandigheden zijn een steeds grotere rol gaan spelen in het bedrijfsleven. Ook de overheid heeft door wet- en regelgeving er toe bijgedragen dat werknemers beschermd moeten worden tegen arbeidsrisico's. Om aan de groeiende vraag naar veilige producten en gereedschappen te kunnen voldoen, heeft ERIKS een assortiment speciaal geschikt voor gas- en explosiegevaarlijke omgevingen.

atex-logo.jpg

ATEX assortiment

    Afsluiters
    Aandrijvingen & standindicaties voor afsluiters
    Process Control meetinstrumenten
    Kunststoffen
    Kunststof slangen
    Slijtvaste rubber slangen
    Vonkvrije gereedschappen

ATEX 114 en ATEX 153

De ATEX regelgeving geldt voor gas-, damp- en stofexplosies:
De ATEX 114 (2014/34 EU) bevat verplichtingen voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor het gebruik in zones waar ontploffingsgevaar bestaat. Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking op het ontwerp en de productie en is alleen op fabrikanten gericht.
De ATEX 153 (1999/92/EG) gaat over apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar bestaat. Het geeft minimale voorschriften waar arbeidsplaatsen en -middelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Meer en actuele informatie over ATEX vindt u op de website van de NEN.

Meer informatie over ATEX en ERIKS

Voor meer informatie over ATEX en ERIKS, vul het formulier rechts op de pagina in of neem contact op met een lokaal team. Klik hier voor de dichtstbijzijnde ERIKS locatie.

ShopDirect naar de webshop
Vraag het ERIKS

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

plastics@eriks.nl
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Solutions-In-Plastics.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2024.