door naar tekst

logo

Identificatie technische kunststoffen

 Multilene PEMultilene PPEpramidEpratalEpraniteEpraform PCEpraform PMMAEpradurEpratone PEEKEpratone PPSEriflon PVDFEriflon PTFEEpratone PSUEpratone PEI
Gedrag in water: 
 

 
            
drijft(dichtheid < 1 g/cm3) X
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zinkt (dichtheid > 1 g/cm3)   X
 
X
 
XX
Gedrag in water, verrijkt met keukenzout (NaCl):               
drijft (dichtheid < 1,22 g/cm3)
 
X
 
X
 
X
 

 
        
zinkt (dichtheid < 1,22 g/cm3)
 
     
Gedrag bij brand:
 
              
brand zeer gemakkelijk, blijft branden wanneer het uit de vlam wordt verwijderd XX
 
X
 
 X
 

 

 

 

 

 

 

 
brand in de vlam, dooft langzaam of gaat helemaal uit buiten de vlam
 

 
         X
 
 
moeilijk te ontvlammen, dooft wanneer het uit de vlam wordt verwijderd
 

 

 

 

 

 
X
 
 
 
 
brandt niet, gloeit alleen maar
 
           X
 
  
Kleur van de vlam:
 

 
   X
 
      X
 
helder gele vlam
 
    X
 
X      X
 
blauwe vlam met gele punt X
 
X            
blauwachtige vlam met gele vezelvormige rand              
helder rookvrije blauwe, bijna onzichtbare vlam              
geel, rand van de vlam is lichtgroen              
geen vlam, gloeit alleen maar               
Roetvormig van:
 
             
brandt met roetvorming     X
 
       
geen of bijna geen roetvorming   X       
Geur van de dampen:    
 
          
zeer irritant (formaldehyde)    X
 
          
irriterend/giftig           X
 
  
zoetachtig irriterent     X
 
        
paraffine-achtig (kaarsvet) X
 
             
licht paraffine-achtig (kaarsvet)              
zoetachtig fruitig       X
 
       
vergelijkbaar met verbrande hoorn              
typisch zwavelachtig (verrotte eieren)
 
         X
 
    
Test met koperen draad (Beilstein test):
 
              
positief (groene of blauwgroene vlam)
 
       X
 
      
ShopDirect naar de webshop
Vraag het ERIKS

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

plastics@eriks.nl
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Solutions-In-Plastics.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2024.