door naar tekst

logo

Cleanroom verpakkingen

cleanroom-614x350.jpg

Een heldere visie op cleane producten

Door een steeds groter bewustzijn op het gebied van reinheid richt de industrie zich meer en meer op het optimaal beheersen van de productieprocessen. Er wordt getracht te voorkomen dat technische componenten oorzaak zijn van vervuiling in de processen en de systemen. Vervuiling kan onder andere ontstaan door in de lucht zwevende deeltjes, die voor het oog zichtbaar én onzichtbaar zijn. Deze deeltjes worden aerosolen genoemd. Het voorkomen van dit type vervuiling speelt vooral in de farmaceutische, halfgeleider- en voedingsmiddelenindustrie.

Doel van het gebruik van cleanrooms in deze verschillende takken van industrie is om het contaminatieniveau van deeltjes en/of micro-organismen beneden een gespecificeerde grenswaarde te houden. Definitie van deze grenswaarden is vastgelegd in een diversiteit aan richtlijnen en standaarden. De belangrijkste bronnen van contaminatie zijn het personeel, de gebruikte materialen (inclusief verpakkingsmaterialen), de gebouwen, de apparatuur, de lucht en de grondstoffen.

Inhouse cleanroom bij ERIKS

ERIKS is, als toonaangevend industrieel dienstverlener, in staat om met haar eigen cleanroom vervuiling en “out-gassing” van onze componenten te voorkomen. Binnen de cleanroom reinigen wij slangen, afdichtingen, kunststoffen en afsluiters op verschillende manieren, maken wij de artikelen stofvrij om ze vervolgens optimaal te verpakken. Stringente procedures en werkvoorschriften zorgen ervoor dat uw producten onder optimale omstandigheden worden gereinigd en verpakt.

Klasse 10.000

Tegenwoordig kan er met zeer goede resultaten en relatief weinig inspanning tot 0,5µm gefilterd worden (een mensenhaar is gemiddeld 100 µm). Dit filteren gebeurt in de cleanroom. In deze ruimte wordt gewerkt met lucht waarin een beperkt aantal deeltjes rondzwe-ven met een grootte van 0,5µm of meer. De heersende norm in de industrie is ISO 14644-1. Binnen deze norm hanteert ERIKS voor haar cleanroom ISO klasse 7 (beter bekend als klasse 10.000). Het reinigen en verpakken gebeurt zelfs in een klasse 100 omgeving, 90% van de industrie accepteert deze norm.

Cleanroom reiniging en verpakking

ERIKS kan dus desgewenst reinigings- en verpakkings werkzaamheden van u overnemen in haar eigen cleanroom. Ook het “out-gassing” van rubber producten door middel van vacuümovens is een toegevoegde waarde van ERIKS in de markt. Dit alles geldt voor zowel ERIKS als niet-ERIKS artikelen. Dit betekent voor u een aantrekkelijke besparing in tijd en in kosten!

Meer informatie over de ERIKS cleanroom

Voor meer informatie over de ERIKS cleanrooms, vul het formulier rechts op de pagina in of neem contact op met een lokaal team. Klik hier voor de dichtstbijzijnde ERIKS locatie.

Een video van de ERIKS cleanroom is beschikbaar op het ERIKS Youtube kanaal.

 

ShopDirect naar de webshop
Vraag het ERIKS

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

plastics@eriks.nl
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Solutions-In-Plastics.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2024.